Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn."Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-17 14:49:55
  ...więcej

Odpowiedzi (2 część) na pytania do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-12 12:50:46
  ...więcej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-11 13:26:52
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach". Znak sprawy: OSPWO.271.1.2019.
2019-06-07 10:04:25
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4"
2019-05-29 14:07:13
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4. Znak sprawy R.I.271.5.2019.
2019-05-21 13:22:59
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4. Znak sprawy: R.I.271.5.2019
2019-05-14 12:09:30
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4". Znak sprawy R.I.271.5.2019
2019-04-29 11:11:29
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej”
2019-04-25 09:12:00
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-03-29 12:30:12
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-03-14 11:19:16
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej". Znak sprawy R.I.271.3.2019
2019-02-27 09:28:15
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019”
2019-02-21 09:45:14
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019”
2019-02-11 12:57:22
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-02-07 23:43:47
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-02-06 12:50:56
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019"
2019-02-01 22:43:36
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019"
2019-01-24 14:21:38
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-01-24 11:32:59
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej”
2019-01-09 13:22:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne