wielkieoczy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Wielkie Oczy wielkieoczy.info.pl
Strona główna strona główna 

Gmina
GMINA WIELKIE OCZY
Nazwa Gminy Wielkie Oczy
Rodzaj Gminy gmina wiejska
Lokalizacja woj. podkarpackie, pow. lubaczowski
Kod 37-627
Miejscowość Wielkie Oczy, ul. Leśna 2
Kontakt tel./fax (16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl
Wójt Gminy

Tomasz Lorenc
tel. (16) 631 01 26,
e-mail: wojt@wielkieoczy.info.pl

Z-ca Wójta Gminy

-

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Mach
tel. (16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

Sekretarz Gminy

Zbigniew Pałczyński
tel. (16) 631 01 26
e-mail: sekretarz@wielkieoczy.info.pl

Skarbnik Gminy

Elżbieta Słotwińska
tel. (16) 631 01 17 wew. 21
e-mail: skarbnik@wielkieoczy.info.pl

 

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:16:57.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2017-02-16 09:16:57
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl

  Biuletyn Informacji Publicznej - wielkieoczy.bip.gmina.pl