wielkieoczy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Wielkie Oczy wielkieoczy.info.pl
Nabór pracowników strona główna 
Wójt Gminy Wielkie Oczy przeprowadza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze i ogłasza konkurs na
stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy
Wielkie Oczy

Informacja o naborze.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oświadczenie o niekaralności.

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:36:47.
Data wprowadzenia: 2022-02-01 08:36:47
Autor: Małgorzata Machczyńska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
  Biuletyn Informacji Publicznej - wielkieoczy.bip.gmina.pl