Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na
stanowisko kierownika Referatu Inwestycji,
Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2017-10-04 14:45:58.
Data wprowadzenia: 2017-10-04 14:45:58
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót