Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wielkie Oczy  wielkieoczy.info.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-01-09 13:39:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:39
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.docx  więcej >
2019-01-09 13:39:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:39
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.pdf  więcej >
2019-01-09 13:37:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:37
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx  więcej >
2019-01-09 13:37:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:37
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf  więcej >
2019-01-09 13:33:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:33
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia.docx  więcej >
2019-01-09 13:32:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:32
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia.pdf  więcej >
2019-01-09 13:31:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:31
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx  więcej >
2019-01-09 13:30:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:30
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.pdf  więcej >
2019-01-09 13:29:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:29
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.docx  więcej >
2019-01-09 13:29:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:29
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf  więcej >
2019-01-09 13:28:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:28
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Aktualizacja 3, Zał. Nr 1 do SIWZ - Informacja
Zamawiającego w sprawie stosowania przepisów RODO  więcej >
2019-01-09 13:28:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:28
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 1 do SIWZ - Informacja Zamawiającego w
sprawie stosowania przepisów RODO.pdf  więcej >
2019-01-09 13:27:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:27
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-SIWZ.pdf  więcej >
2019-01-09 13:25:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:25
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Aktualizacja 1, Ogłoszenie o zamówieniu  więcej >
2019-01-09 13:25:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:25
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Aktualizacja 1, Ogłoszenie o zamówienie  więcej >
2019-01-09 13:24:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:24
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  więcej >
2019-01-09 08:03:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 08:03
Plan postępowań o udzielenie
Dodano 20190109-plan-postepowan-2019.pdf  więcej >
2019-01-08 22:28:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-08 22:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzy
Dodano
20190108-ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf  więcej >
2019-01-08 12:39:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia z 2018 roku

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-08 12:39
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójt
Dodano Zarządzenie.107.2018.2018-12-11.pdf  więcej >
2019-01-06 00:58:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-06 00:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Wie
Dodano 20190103_obwieszczenie_o_obwodzie_180908.pdf  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 8748
< poprzednie     następne >     100>>     300>>