Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wielkie Oczy  wielkieoczy.info.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-01-15 13:10:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia z 2019 roku

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-15 13:10
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta
Dodano Zarządzenie.1.2019.2019-01-02.pdf  więcej >
2019-01-15 12:34:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia z 2018 roku

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-15 12:34
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójt
Dodano Zarządzenie.112.2018.2018-12-31.pdf  więcej >
2019-01-15 12:32:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia z 2018 roku

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-15 12:32
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójt
Dodano Zarządzenie.111.2018.2018-12-21.pdf  więcej >
2019-01-15 12:28:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia z 2018 roku

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-15 12:28
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójt
Dodano Zarządzenie.110.2018.2018-12-17.pdf  więcej >
2019-01-15 12:26:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia z 2018 roku

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-15 12:26
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójt
Dodano Zarządzenie.109.2018.2018-12-17.pdf  więcej >
2019-01-11 14:40:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019

Krzysztof Bołotiuch
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 14:40
Obwieszczenie Gminnej Komisji
Dodano 20190111-obwieszczenie-gkw-nr-list.pdf  więcej >
2019-01-09 13:47:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:47
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Usunięto Zał. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.docx  więcej >
2019-01-09 13:47:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:47
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Aktualizacja 2, SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków
zamównienia  więcej >
2019-01-09 13:43:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:43
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Aktualizacja 2, Specyfikacja istotnych warunków
zamównienia  więcej >
2019-01-09 13:43:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:43
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót, specyfikacja
techniczna.pdf  więcej >
2019-01-09 13:41:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:41
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót
budowlanych.docx  więcej >
2019-01-09 13:40:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:40
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót
budowlanych.pdf  więcej >
2019-01-09 13:39:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:39
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.docx  więcej >
2019-01-09 13:39:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:39
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.pdf  więcej >
2019-01-09 13:37:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:37
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx  więcej >
2019-01-09 13:37:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:37
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf  więcej >
2019-01-09 13:33:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:33
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano 20190109-Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia.docx  więcej >
2019-01-09 13:32:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:32
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia.pdf  więcej >
2019-01-09 13:31:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:31
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx  więcej >
2019-01-09 13:30:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne - 2019 rok

Michał Szal
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-09 13:30
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.pdf  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 8840
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>