ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu
2019-05-07 21:32:26
  ...więcej

Informacja z dn. 07.06.2018 r. o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-06-08 10:22:40
  ...więcej

Informacja z dn. 01.06.2018 r. o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-06-01 23:37:42
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
2018-05-14 12:49:45
  ...więcej

Informacja z dn. 14.02.2018 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków i opłat lokalnych
2018-02-14 10:21:09
  ...więcej

Informacja z dn. 06.02.2018 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - referenta
2018-02-06 09:53:23
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2018-01-10 11:39:14
  ...więcej

Informacja z dn. 31.10.2017 r. o wynikach naboru na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-11-02 08:19:51
  ...więcej

Informacja z dn. 27.10.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-10-30 09:07:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.10.2017 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy.
2017-10-24 13:38:03
  ...więcej

Informacja z dn. 13.10.2017 r. o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora GZEAS w Wielkich Oczach
2017-10-13 09:54:53
  ...więcej

Informacja z dn. 05.10.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach
2017-10-05 15:01:56
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
2017-10-04 14:45:58
  ...więcej

Informacja z dn. 15.09.2017 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy głównego księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-15 12:56:28
  ...więcej

Informacja z dn. 13.09.2017 r. o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-13 12:54:04
  ...więcej

Wójt Gminy Wielkie Oczy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach
2017-09-11 23:06:11
  ...więcej

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca głównego księgowego
2017-08-30 14:42:51
  ...więcej

Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach z dn. 23.08.2017 r. o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - zastępca głównego księgowego
2017-08-23 07:48:44
  ...więcej

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca głównego księgowego
2017-07-28 08:54:59
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze geodety, gospodarki ziemią i rolnictwa
2017-04-26 07:49:30
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 45
poprzednie     następne