Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 18.07.2023 r.
2023-07-17 11:16:12
W dniu 18 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy – 30.06.2023 r.
2023-06-26 12:33:05
W dniu 30.06.2023 r. (piątek) o godz. 7:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Rozpatrzenie skargi na działalnoś  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy - 30.06.2023 r.
2023-06-26 12:13:05
W dniu 30.06.2023 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie p  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 16.06.2023 r.
2023-06-15 15:14:28
W dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Te  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 05.06.2023 r.
2023-05-29 14:22:47
W dniu 06.06.2023 r. (wtorek) o godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie s  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 31.05.2023 r.
2023-05-29 14:19:23
W dniu 31.05.2023 r. (środa) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie pr  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 22.05.2023 r.
2023-05-18 10:54:45
W dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.   ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 19.05.2023 r.
2023-05-15 15:12:11
Dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Przedstawien  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy – 15.05.2023 r.
2023-05-10 10:11:36
Dnia 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sp  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy – 11.05.2023 r.
2023-05-08 14:58:27
Dnia 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Rozpatrzenie skargi na działalno  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 11.05.2023 r.
2023-05-08 13:33:06
Dnia 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie   ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy – 17.04.2023 r.
2023-04-14 14:13:13
Dnia 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Rozpatrzenie pet  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy – 3.04.2023 r.
2023-04-03 08:00:32
Dnia 3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Urzędzie Gminy Wie  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 30.03.2023 r.
2023-03-28 07:55:15
Dnia 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 23.03.2023 r.
2023-03-15 08:44:16
W dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tem  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 27.02.2023 r.
2023-02-24 08:36:36
Dnia 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 7:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy – 24.02.2023 r.
2023-02-24 08:17:11
Dnia 24 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Rozpatrzenie petycji w s  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 16.02.2023 r.
2023-02-01 10:06:54
Dnia 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Spotkanie   ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 26.01.2023 r.
2023-01-24 13:37:14
Dnia 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Analiza   ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 31.01.2023 r.
2023-01-13 12:59:13
W dniu 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 83
następne