Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 25 września 2019 r.
2019-09-20 09:34:48
  Dnia 25 września 2019 r. (środa) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Temate  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 24 września 2019 r.
2019-09-20 09:25:21
  Dnia 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: O  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 22 sierpnia 2019 r.
2019-08-14 18:37:59
Dnia 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posie  ...więcej

Komisja Rewizyjna - 13 sierpnia 2019 r.
2019-08-06 11:48:16
Dnia 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Gospodarka leśna w lasach gminnych - poniesione koszty, informacja o uzyskanych do  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 8 sierpnia 2019 r.
2019-08-05 15:05:04
Dnia 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowan  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 14 czerwca 2019 r.
2019-06-05 10:35:59
Dnia 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia będzie: Reorganiza  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 28 maja 2019 r.
2019-06-05 10:31:02
Dnia 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenia  ...więcej

Komisja Rewizyjna - 15 maja 2019 r.
2019-05-10 08:01:46
  Dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Analiza i ocena wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2018 r.   ...więcej

Komisja Rewizyjna - 17 kwietnia 2019 r.
2019-04-15 23:40:20
  Dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2018 r. – podj  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 22 marca 2019 r.
2019-04-15 23:32:53
Dnia 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie: Informacj  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 14 marca 2019 r.
2019-03-07 22:01:36
  Dnia 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów. Tematem posiedzenia będzie: Opracowanie planu pracy na  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 22 stycznia 2019 r.
2019-01-14 23:49:18
  Dnia 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie:   ...więcej

Komisja Rewizyjna - 14 stycznia 2019 r.
2019-01-14 23:43:09
  Dnia 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Tematem posiedzenia będzie: Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2018 r. Opracowanie planu  ...więcej

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego - 14 grudnia 2018 r.
2018-12-11 00:34:46
  Dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie:   ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 13 grudnia 2018 r.
2018-12-11 00:30:08
  Dnia 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:15 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie projektu bud  ...więcej

Komisja Rewizyjna - 13 grudnia 2018 r.
2018-12-11 00:23:22
  Dnia 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Opiniowanie projektu budżetu na 2019 r. Sprawy bieżące. Wszystkich   ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16