Kontrole
Kontrole
Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie z dn. 18.07.2016 r. z
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy
Wielkie Oczy 

Wystąpienia pokontrolne...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:10:45.
Wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej
Wojewody Podkarpackiego z dn. 10.01.2014 r. dot.
prawidłowości i terminowości pobierania
dochodó, które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa oraz prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w 2012 r. 

Wystąpienia pokontrolne...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:59:06 | Data modyfikacji: 2016-09-01 13:00:11.
Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z dn.
27.11.2013 r. w sprawie celowości i zgodności z
prawem gospodarowania środkami publicznymi 

Wyniki kontroli...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:51:08 | Data modyfikacji: 2016-09-01 13:00:11.
Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:51:08
Autor: Elżbieta Słotwińska / Tomasz Lorenc
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl