Przygotowanie i dostarczanie gorącego posiłku -
obiadu jednodaniowego - dla dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Gminy Wielkie Oczy w okresie
od 02.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu...

Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych)...

Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych) - korekta...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Biuletyn Zamówień Publicznych)...

Umowa...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Anna Litwińska | Data wprowadzenia: 2012-03-09 15:05:47.
Data wprowadzenia: 2012-03-09 15:05:47
Autor: Anna Litwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch