Zamówienia publiczne GOPS
Zamówienia publiczne GOPS
Przygotowanie i dostarczanie gorącego posiłku -
obiadu jednodaniowego - dla dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Gminy Wielkie Oczy w okresie
od 02.04.2012 r. do 31.12.2012 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu...

Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych)...

Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych) - korekta...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Biuletyn Zamówień Publicznych)...

Umowa...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Anna Litwińska | Data wprowadzenia: 2012-03-09 15:05:47.
Data wprowadzenia: 2012-03-09 15:05:47
Autor: Anna Litwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl