Petycje złożone w 2023 roku.
Lp. Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Odwzorowanie cyfrowe petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Odpowiedź
 1. 03.04.2023 Adam Szulc Treść petycji wykonanie rekonesansu w zakresie możliwości skorzystania przez Urząd z rozwiązań darmowych proponowanych przez sfery rządowe - dot. scentralizowanego dostępu do informacji publicznej - scilicet - bezpłatne BIP’y rządowe  Rada Gminy Wielkie Oczy 03.07.2023   

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 15:01:34 | Data modyfikacji: 2023-05-11 11:12:04.
Petycje złożone w 2022 roku.
Lp. Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Odwzorowanie cyfrowe petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Odpowiedź
 1. 31.07.2022  Patryk Janusz Król  Treść petycji utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Rada Gminy Wielkie Oczy   30.10.2022 Treść odpowiedzi

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2023-05-10 11:57:00 | Data modyfikacji: 2023-05-10 13:06:10.
Petycje złożone w 2021 roku.
Lp. Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Odwzorowanie cyfrowe petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Odpowiedź
 1.  16.02.2021 Mieszkancy wsi Łukawiec
Treść petycji zmiana lokalizacji PSZOK Rada Gminy Wielkie Oczy 16.05.2021 Treść odpowiedzi
 2. 24.02.2021 Teresa Garland Treść petycji o wyrażenie opinii ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO Rada Gminy Wielkie Oczy 24.05.2021 Treść odpowiedzi
 3. 03.03.2021  Teresa Garland  Treść petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Rada Gminy Wielkie Oczy 03.06.2021 Treść odpowiedzi
               

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2021-02-10 23:08:26 | Data modyfikacji: 2023-05-10 10:57:44.
Petycje złożone w 2020 roku.
Lp. Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Odwzorowanie cyfrowe petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Odpowiedź
 1.  02.04.2020 Brak zgody
Treść petycji Wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej" Rada Gminy Wielkie Oczy 02.07.2020 Treść odpowiedzi
 2. 09.09.2020 Józef Maciejski Treść petycji  Zmiana uchwały Rady Gminy Wielkie Oczy dotyczącej dzierżawy gruntów gminnych z dotychczasowym dzierżawcą  Rada Gminy Wielkie Oczy 09.12.2020 Treść odpowiedzi
 3.  16.12.2020 Jacek Ćwięka
Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie"
Treść petycji Podjęcia uchwały dotyczącej respektowania przez władze publiczne równego traktowania
obywateli, w tym mieszkańców Gminy zgodnie z art. 32 Konstytucji RP
 Rada Gminy Wielkie Oczy 16.03.2021 Treść odpowiedzi
 3.  29.12.2020 Mieszkańcy wsi Łukawiec Treść petycji  Zmiana lokalizacji dla tworzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Rada Gminy Wielkie Oczy 29.03.2021 Treść odpowiedzi

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2020-07-10 14:47:55 | Data modyfikacji: 2021-04-27 10:10:05.
Petycje złożone w 2019 roku.
Lp. Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Odwzorowanie cyfrowe petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Odpowiedź
 1. 09.08.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Treść petycji Petycja w sprawie dokonania analizy - możłiwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych Wójt Gminy Wielkie Oczy 09.11.2019 Treść odpowiedzi
 2. 21.08.2019 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Treść petycji Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Wójt Gminy Wielkie Oczy 21.11.2019 Treść odpowiedzi
 3. 14.10.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Treść petycji Petycja w sprawie dokonania analizy - możłiwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych Wójt Gminy Wielkie Oczy 14.01.2020 Treść odpowiedzi
4. 28.11.2019 Renata Sutor Treść petycji Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (nieodpłatne parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami i szpitalami) oraz podatkowego (uchylenie posiadania obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych) Rada Gminy Wielkie Oczy 28.02.2020 Treść odpowiedzi
5. 06.12.2019 Renata Sutor Treść petycji Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (utworzenie w każdej gminie bezpłatego parkingu) oraz poparcie petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Rada Gminy Wielkie Oczy  06.03.2020 Treść odpowiedzi

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-09-09 08:45:03 | Data modyfikacji: 2021-02-10 23:12:34.
Data wprowadzenia: 2019-09-09 08:45:03
Data modyfikacji: 2021-02-10 23:12:34
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch