ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Wielkie Oczy na lata
2021-2030

Zarządzenie Nr 12/2022...

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wielkie Oczy na lata 2021-2030.

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju Gminy Wielkie Oczy na lata 2021-2030.

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju Gminy Wielkie Oczy na lata 2021-2030 (wer. edytowalna)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2022-01-19 20:57:21.
Konsultacje w sprawie dzierżawy gruntów
należących do Gminy Wielkie Oczy

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy w sprawie dzierżawy gruntów należących do Gminy Wielkie Oczy

Klauzula informacyjna

Protokół z przebiegu konsultacji...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Gabriela Wojtasik | Data wprowadzenia: 2021-05-26 22:47:14.
Data wprowadzenia: 2021-05-26 22:47:14
Autor: Gabriela Wojtasik
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch