Uchwała Nr XXXVII/44/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy
z dn. 17 października 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr XXXVII/44/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:55:22.
Uchwała Nr XIV/25/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z
dn. 11 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr XIV/25/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:43:36.
Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn.
12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr II/16/02...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2011-08-12 10:07:04 | Data modyfikacji: 2018-11-26 14:42:07.
Data wprowadzenia: 2011-08-12 10:07:04
Data modyfikacji: 2018-11-26 14:42:07
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch