Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy,
przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-02-06 13:31:56.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 16 stycznia 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy zarządzonych
na dzień 3 lutego 2019 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:34:21.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 11 stycznia 2019 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy
zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:38:09.
Postanowienie Nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r.
 Postanowienie...

Opublikowane przez: Michał Szal | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:51:17.
Postanowienie Nr 4/2019 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Wielkie Oczy
 Postanowienie...

Opublikowane przez: Michał Szal | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:43:54 | Data modyfikacji: 2019-01-09 14:45:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 3
stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu
głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej
komisji wyborczej oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielkie
Oczy w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na
dzień 3 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-01-06 00:57:48.
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r.
 Uchwała Nr 2/2018...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Wielkich Oczach | Data wprowadzenia: 2018-12-28 12:46:29.
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r.
 Uchwała Nr 1/2018...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Wielkich Oczach | Data wprowadzenia: 2018-12-28 12:41:37 | Data modyfikacji: 2018-12-28 12:46:44.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 3
lutego 2019 r.
 Postanowienie...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:36:51 | Data modyfikacji: 2018-12-21 13:37:24.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach
 Postanowienie...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:20:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10
grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego
granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w
okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy
zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:50:14.
Wzory dokumentów do Wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Wielkie Oczy

Oświadczenie o utworzeniu KWW

Oświadczenie pełnomocnika

Zawiadomienie o utworzeniu KWW

Zgłoszenie kandydata na radnego

Wykaz osób popierających kandydata

Zgoda na kandydowanie

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej

Zgłoszenie kandydata do OKW ds. przeprowadzenia głosowania

Zgłoszenie kandydata do OKW ds. ustalenia wyników głosowania

Zaświadczenie dla męża zaufania

Warunki, które musi spełnić pełnomocnik finansowy KW

 

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 12:40:21 | Data modyfikacji: 2018-11-22 12:54:15.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie terminu składania
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 Komunikat ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:36:32 | Data modyfikacji: 2018-11-22 08:37:32.
Zarządzenie Nr 164/18 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy
 Zarządzenie...

Opublikowane przez: Michał Szal | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:42:53.
Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:42:53
Opublikowane przez: Michał Szal