Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10
grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego
granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w
okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy
zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:50:14.
Wzory dokumentów do Wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Wielkie Oczy

Oświadczenie o utworzeniu KWW

Oświadczenie pełnomocnika

Zawiadomienie o utworzeniu KWW

Zgłoszenie kandydata na radnego

Wykaz osób popierających kandydata

Zgoda na kandydowanie

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej

Zgłoszenie kandydata do OKW ds. przeprowadzenia głosowania

Zgłoszenie kandydata do OKW ds. ustalenia wyników głosowania

Zaświadczenie dla męża zaufania

Warunki, które musi spełnić pełnomocnik finansowy KW

 

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 12:40:21 | Data modyfikacji: 2018-11-22 12:54:15.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie terminu składania
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 Komunikat ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:36:32 | Data modyfikacji: 2018-11-22 08:37:32.
Zarządzenie Nr 164/18 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wielkie Oczy
 Zarządzenie...

Opublikowane przez: Michał Szal | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:42:53.
Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:42:53
Opublikowane przez: Michał Szal