Wykaz sporządzony w celu wykonania obowiązku
określonego w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g
ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach
publicznych

Wykaz Nr 1...

Wykaz Nr 2...

Wykaz Nr 3...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Łucja Węgierak / Anna Maciejska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 23:15:18.

Zobacz:
 za 2018 - Urząd Gminy .  za 2018 - Gmina . 
Data wprowadzenia: 2019-05-31 23:15:18
Autor: Łucja Węgierak / Anna Maciejska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch