Budżet
Budżet
Uchwała Nr XXVII/33/10 Rady Gminy w Wielkich
Oczach z dn. 16.09.2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wielkie
Oczy 

Uchwała Nr XXVII/33/10...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Stanisława Kaczmar / Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-04-08 13:31:17.

Zobacz:
 Budżet - 2018 rok .  Budżet - 2017 rok .  Budżet - 2016 rok .  Budżet - 2015 rok .  Budżet - 2014 rok .  Budżet - 2013 rok .  Budżet - 2012 rok .  Budżet - 2011 rok . 
Data wprowadzenia: 2013-04-08 13:31:17
Autor: Stanisława Kaczmar / Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl