Uchwała Nr XXVII/33/10 Rady Gminy w Wielkich
Oczach z dn. 16.09.2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wielkie
Oczy

Uchwała Nr XXVII/33/10...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Stanisława Kaczmar / Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-04-08 13:31:17.

Zobacz:
 Budżet - 2023 rok .  Budżet - 2022 rok .  Budżet - 2021 rok .  Budżet - 2020 rok .  Budżet - 2019 rok .  Budżet - 2018 rok .  Budżet - 2017 rok .  Budżet - 2016 rok .  Budżet - 2015 rok .  Budżet - 2014 rok .  Budżet - 2013 rok .  Budżet - 2012 rok .  Budżet - 2011 rok . 
Data wprowadzenia: 2013-04-08 13:31:17
Autor: Stanisława Kaczmar / Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch