Uchwała Nr 12/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2019 - 2040

Uchwała Nr 12/24/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:02:07.
Uchwała Nr 12/3/2018 z dn. 21 grudnia 2018 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok

Uchwała Nr 12/3/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 10:29:25.
Uchwała Nr 12/5/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok

Uchwała Nr 12/5/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 10:23:11 | Data modyfikacji: 2018-12-31 10:29:45.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 15
listopada 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:00:17.
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2019 r. z dnia 15 listopada
2018 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:27:00.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2019 r. z dnia 15 listopada 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:16:51.
Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:16:51
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch