> Budżet - 2011 rok
Budżet - 2011 rok
Uchwała Nr 13/19/2011 z dn 16.03.2011 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy 
 Uchwała RIO Nr 13/19/2011

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2011-03-25 11:54:55 | Data modyfikacji: 2012-05-09 12:20:54.
Uchwała Nr 13/13/2011 z dn 16.03.2011 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy
Wielkie Oczy na 2011 rok 
 Uchwała RIO Nr 13/13/2011

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2011-03-25 11:32:57 | Data modyfikacji: 2012-05-09 12:20:24.
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2011 rok 
 Opinia RIO...

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2011-03-09 00:44:01 | Data modyfikacji: 2015-05-04 09:58:04.
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie
Oczy na lata 2011-2017 
 Opinia RIO...

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2011-03-09 00:37:02 | Data modyfikacji: 2015-05-04 09:58:15.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego, przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2011
rok 
 Opinia RIO...

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2011-03-09 00:20:56 | Data modyfikacji: 2015-05-04 09:58:23.
Data wprowadzenia: 2011-03-09 00:20:56
Data modyfikacji: 2015-05-04 09:58:23
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl