Uchwała Nr 13/9/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy
Wielkie Oczy na 2017 rok

Uchwała Nr 13/9/2017...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2017-02-23 14:10:07.
Uchwała Nr 13/14/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy

Uchwała Nr 13/14/2017...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2017-02-23 14:05:06.
Uchwała Nr 13/8/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr 13/8/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:13:59.
Uchwała Nr 13/3/2016 z dn. 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2017 r.

Uchwała Nr 13/3/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:10:09.
Uchwała Nr 13/18/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2017 r.

Uchwała Nr 13/18/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:58:43 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:10:54.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 15
listopada 2016 r.

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:48:03.
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2017 r. z dnia 15 listopada
2016 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:18:16.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2017 r. z dnia 15 listopada 2016 r.

Projekt uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:09:37.

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2017 .  Wykonanie - III kw. 2017 .  Wykonanie - II kw. 2017 .  Wykonanie - I kw. 2017 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:09:37
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch