> Budżet - 2017 rok
Budżet - 2017 rok
Uchwała Nr 13/9/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy
Wielkie Oczy na 2017 rok 

Uchwała Nr 13/9/2017...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2017-02-23 14:10:07.
Uchwała Nr 13/14/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/14/2017...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2017-02-23 14:05:06.
Uchwała Nr 13/8/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/8/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:13:59.
Uchwała Nr 13/3/2016 z dn. 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2017 r. 

Uchwała Nr 13/3/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:10:09.
Uchwała Nr 13/18/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2017 r. 

Uchwała Nr 13/18/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:58:43 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:10:54.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 15
listopada 2016 r. 

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:48:03 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:10:54.
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2017 r. z dnia 15 listopada
2016 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:18:16 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:10:54.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2017 r. z dnia 15 listopada 2016 r. 

Projekt uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:09:37 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:10:54.

Zobacz:
 Wykonanie - III kw. 2017 .  Wykonanie - II kw. 2017 .  Wykonanie - I kw. 2017 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:09:37
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl