Wykaz

 


Deklaracja na podatek leśny, korekta deklaracji na podatek leśny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.


Deklaracja na podatek od nieruchomości, korekta deklaracji na podatek od nieruchomości, zgłoszenie wygaśnięcia lub powstania obowiązku podatku od nieruchomosci – osoby prawne.


Deklaracja na podatek rolny, korekta deklaracji na podatek rolny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.


Informacja w sprawie podatku leśnego, korekta informacji w sprawie podatku leśnego, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - osoby fizyczne.


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - osoby fizyczne.


Informacja w sprawie podatku rolnego, korekta informacji w sprawie podatku rolnego, wygaśnięcie obowiązku podatkowego - osoby fizyczne.


Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej.


Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.


Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych.


Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.


Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych, potwierdzającym stan prawny wynikający z prowadzonej ewidencji podatkowej – osoby fizyczne i osoby prawne.


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Określenie wysokości podatku od środków transportowych.


 


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:08:01 | Data modyfikacji: 2022-02-28 13:34:02.
Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:08:01
Data modyfikacji: 2022-02-28 13:34:02
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch