OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11
kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-04-11 13:23:21.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-04-11 13:15:17.
Data wprowadzenia: 2019-04-11 13:15:17
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch