Postanowienie Nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Nr 251/2019...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-09-25 13:27:09.
Postanowienie Nr 249/2019 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Nr 249/2019...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-09-20 23:09:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 9
września 2019 r. o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2019-09-13 23:32:36.
Data wprowadzenia: 2019-09-13 23:32:36
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch