ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom dowolnych usług administracji publicznej drogą elektroniczną. Ma zapewnić sprawną komunikację drogą elektroniczną pomiędzy:

 • obywatelami a administracją publiczną,
 • przedsiębiorcami a administracją publiczną,
 • instytucjami publicznymi a administracją publiczną.

Aby można było skorzystać z ESP i złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Możesz założyć je tutaj.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl),
 2. wypełnić udostępniony formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisać przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą z poziomu konta na ePUAP'ie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2012-02-23 12:56:11 | Data modyfikacji: 2014-07-15 08:58:17.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest usługą służącą do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Wielkie Oczy dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2021-09-24 12:32:18.
Data wprowadzenia: 2021-09-24 12:32:18
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch