Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 23 października 2020 r. zmieniające
Zarządzenie nr 123/2019 w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wielkie
Oczy

Zarządzenie Nr 98/2020...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:00:08.
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 26.08.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr
123/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Wielkie Oczy

Zarządzenie Nr 79/2020...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2020-09-02 09:39:13.
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wielkie
Oczy

Zarządzenie Nr 123/2019...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2020-03-16 12:18:23.
Data wprowadzenia: 2020-03-16 12:18:23
Autor: Zbigniew Pałczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch