Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 21.01.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego

Zarządzenie Nr 11/2019...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 11:14:22.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego

Zarządzenie Nr 64/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 11:12:34.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z
dn. 29.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego

Zarządzenie Nr 9/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 11:08:31.
Data wprowadzenia: 2019-02-20 11:08:31
Autor: Zbigniew Pałczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch