Aktualizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielkie Oczy na lata 2022-2023"
2023-07-17 12:37:15
  ...więcej

Plan ochrony środowiska Gminy Wielkie Oczy
2012-04-18 14:29:44
  ...więcej

Plany odnowy miejscowości
2011-09-21 10:56:47
  ...więcej

Plan gospodarki odpadami Gminy Wielkie Oczy
2011-09-12 23:00:36
  ...więcej

Strategia rozwoju Gminy Wielkie Oczy na lata 2007-2015
2011-09-12 14:39:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5