Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Wielkie Oczy sporządzony
dnia 22 października 2018 r. przez Gminną
Komisję Wyborczą w Wielkich Oczach

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:22:38.
Protokół z wyborów do Rady Gminy Wielkie Oczy
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez
Gminną Komisję Wyborczą w Wielkich Oczach

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:18:29.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 4 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Wielkie Oczy zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-10-08 07:58:40.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 4 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-10-08 07:56:44.
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Informacja...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-10-03 09:00:15.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Wielkie
Oczy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-28 21:34:55.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu
mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wielkie
Oczy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-26 19:13:09.
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 25 września 2018 r. o publicznym losowaniu
składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Wielkich
Oczach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:53:46.
Informacja o publicznym losowaniu składów
Obwodowych Komisji Wyborczych w Wielkich Oczach w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Informacja ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:45:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20
września 2018 roku w sprawie numerów oraz granic
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Informacja ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-09-20 14:02:09.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Informacja ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:59:20 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:06:39.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie
wezwania do dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Wielkie Oczy zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-18 23:42:27.
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach

Harmonogram...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-12 21:22:15.
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 11 września 2018 r. w
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

Uchwała Nr 2/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-12 21:09:03.
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 11 września 2018 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Wielkich Oczach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

Uchwała Nr 1/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-12 21:07:16.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach

Postanowienie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-09-11 18:47:38 | Data modyfikacji: 2018-09-11 18:48:07.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dn. 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa podkarpackiego na okręgi
wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-08-28 13:25:06.
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dn. 22
sierpnia 2018 r. o podziale powiatu lubaczowskiego
na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:09:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20
sierpnia 2018 r. o granicach i numerach okręgów
wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:03:02.
Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:03:02
Autor: Halina Kukiełka
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch