Gmina

GMINA WIELKIE OCZY
Nazwa Gminy Wielkie Oczy
Rodzaj Gminy gmina wiejska
Lokalizacja woj. podkarpackie, pow. lubaczowski
Kod 37-627
Miejscowość Wielkie Oczy, ul. Leśna 2
Kontakt tel./fax (16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl
Wójt Gminy

Tomasz Lorenc
tel. (16) 631 01 26,
e-mail: wojt@wielkieoczy.info.pl

Z-ca Wójta Gminy

-

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Mach
tel. (16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

Sekretarz Gminy

Zbigniew Pałczyński
tel. (16) 631 01 26
e-mail: sekretarz@wielkieoczy.info.pl

Skarbnik Gminy

Elżbieta Słotwińska
tel. (16) 631 01 17 wew. 21
e-mail: skarbnik@wielkieoczy.info.pl

 

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:16:57.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2017-02-16 09:16:57
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl