> Budżet - 2016 rok
Budżet - 2016 rok
Uchwała Nr 13/33/2016 z dn. 13 września 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
informacji Wójta Gminy Wielkie Oczy o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za I
półrocze 2016 r. 

Uchwała Nr 13/33/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:32:58.
Uchwała Nr 13/10/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/10/2016...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:36:17 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:43:47.
Uchwała Nr 13/10/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/10/2015...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2015-12-29 09:15:19 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:43:47.
Uchwała Nr 13/3/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2016 r. 

Uchwała Nr 13/3/2015...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2015-12-29 09:12:02 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:43:47.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 10
listopada 2015 r. 

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2015-12-29 08:57:07 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:43:47.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2016 r. z dnia 10 listopada 2015 r. 

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2015-12-29 08:39:32 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:43:47.

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2016 .  Wykonanie - III kw. 2016 .  Wykonanie - II kw. 2016 .  Wykonanie - I kw. 2016 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-29 08:39:32
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl