Uchwała Nr 13/15/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Wielkie Oczy
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała Nr 13/15/2019...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:30:12.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Wielkie Oczy za 2018 r.

Sprawozdanie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:26:48.
Uchwała Nr 12/51/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości spłaty przez Gminę Wielkie Oczy
kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000 zł

Uchwała Nr 12/51/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 16:01:39.
Uchwała Nr 12/39/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017
rok

Uchwała Nr 12/39/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-07-10 10:23:02.
Uchwała Nr 12/12/2018 z dn. 24 maja 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
sprawozdaniu Wójta Gminy Wielkie Oczy z wykonania
budżetu za 2017 r.

Uchwała Nr 12/12/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:01:56.
Uchwała Nr 13/8/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr 13/8/2017...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 23:42:11.
Uchwała Nr 13/11/2017 z dn. 1 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2018 r.

Uchwała Nr 13/11/2017...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 23:36:43.
Uchwała Nr 13/8/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2018 r.

Uchwała Nr 13/8/2017...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 23:27:01.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 15
listopada 2017 r.

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 23:20:28.
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2018 r. z dnia 15 listopada
2017 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 23:06:16.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2018 r. z dnia 15 listopada 2017 r.

Projekt uchwały budżetowej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 23:00:40.

Zobacz:
 Wykonanie - III kw. 2018 .  Wykonanie - II kw. 2018 .  Wykonanie - I kw. 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-03 23:00:40
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch