> Budżet - 2013 rok
Budżet - 2013 rok
Uchwała Nr 13/29/2013 z dnia 12 września 2013 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
informacji Wójta Gminy Wielkie Oczy o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. 

Uchwała Nr 13/29/2013...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:48:15.
Uchwała Nr XXII/58/2012 Rady Gminy z dn.
28.12.2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok 

Uchwała Nr XXII/58/2012...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-03-18 09:04:45.
Uchwała Nr 13/7/2013 z dn. 23.01.2013 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała RIO...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-01-29 14:42:00.
Uchwała Nr 13/12/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała RIO...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2012-12-15 15:09:21.
Uchwała Nr 13/12/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok 

Uchwała RIO...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2012-12-15 14:50:05 | Data modyfikacji: 2012-12-15 15:10:32.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata
2012-2019 z dnia 15 listopada 2012 r. 

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2012-12-15 14:13:48 | Data modyfikacji: 2012-12-15 15:10:32.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2013 r. z dnia 15 listopada 2012 r. 

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:40:58 | Data modyfikacji: 2012-12-15 14:11:01.

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2013 .  Wykonanie - III kw. 2013  .  Wykonanie - II kw. 2013 .  Wykonanie - I kw. 2013 . 
Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:40:58
Data modyfikacji: 2012-12-15 14:11:01
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl