> Budżet - 2015 rok
Budżet - 2015 rok
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z
dn. 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok 

Uchwała Nr II/13/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Agnieszka Kaźnica | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:19:23 | Data modyfikacji: 2015-03-26 07:54:22.
Uchwała Nr 13/25/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2015 rok 

Uchwała Nr 13/25/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Agnieszka Kaźnica | Data wprowadzenia: 2015-01-05 09:28:49 | Data modyfikacji: 2015-03-26 07:54:22.
Uchwała Nr 13/24/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy 

Uchwała Nr 13/24/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Agnieszka Kaźnica | Data wprowadzenia: 2015-01-05 09:23:33 | Data modyfikacji: 2015-03-26 07:54:22.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 18
listopada 2014 r. 

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Agnieszka Kaźnica | Data wprowadzenia: 2015-01-05 08:52:07 | Data modyfikacji: 2015-03-26 07:54:22.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2015 r. z dnia 17 listopada 2014 r. 

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Agnieszka Kaźnica | Data wprowadzenia: 2015-01-05 08:50:12 | Data modyfikacji: 2015-03-26 07:54:22.

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2015 .  Wykonanie - III kw. 2015 .  Wykonanie - II kw. 2015 .  Wykonanie - I kw. 2015 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-05 08:50:12
Autor: Agnieszka Kaźnica
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl