Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dn. 30.09.2018 r.

Rb-27S...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:07:10.
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dn. 30.09.2018 r.

Rb-28S...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:07:49.
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na
koniec III kw. 2018 r.

Rb-N...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:08:48.
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji jednostki samorządu
terytorialnego wg stanu na koniec III kw. 2018 r.

Rb-Z...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:09:41.
Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dn. 30.09.2018 r.

Rb-NDS...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:10:09.

Zobacz:
 Wykonanie - III kw. 2018 .  Wykonanie - II kw. 2018 .  Wykonanie - I kw. 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:10:09
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch