Posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Wielkie Oczy – 24.02.2023 r.

Dnia 24 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenie będzie:

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). 
  2. Sprawy bieżące.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:17:11.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:17:11
Autor: Małgorzata Machczyńska
ObowižEzuje od: 2023-02-21
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót