Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania,
Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i
Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy –
23.03.2023 r.

W dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zatwierdzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2023 rok i sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i bibliotek.
  2. Informacja na temat przygotowania placów zabaw i OSA do sezonu wiosenno-letniego i bezpieczeństwo ich użytkowania (analiza stanu technicznego).
  3. Informacja na temat działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2022.
  4. Wykorzystanie środków z opłat za koncesje alkoholowe.
  5. Informacja z przebiegu realizacji projektu: granty PPGR.
  6. Sprawy bieżące.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 08:44:16.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2023-03-15 08:44:16
Autor: Małgorzata Machczyńska
ObowižEzuje od: 2023-03-13
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót