Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie
Oczy – 15.05.2023 r.

Dnia 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenie będzie:

  1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego gminy za 2022 rok.
  2. Opracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.
  3. Sprawy bieżące.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 Materiały na komisję...

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 10:11:36 | Data modyfikacji: 2023-05-10 10:12:48.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2023-05-10 10:11:36
Data modyfikacji: 2023-05-10 10:12:48
Autor: Małgorzata Machczyńska
ObowižEzuje od: 2023-05-10
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót