Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania,
Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i
Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy –
22.05.2023 r.

W dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Informacja na temat funkcjonowania GOPS w 2022 r. i plan 2023 r.
  2. Informacja o ilości osób korzystających z zasobów pomocy społecznej oraz ilości dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania w szkołach w 2022 roku oraz stypendia przyznawane w gminie za osiągnięcia sportowe.
  3. Informacja o realizacji zadań finansowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2022.
  4. Dowóz dzieci do szkół (transport zewnętrzny) w tym niepełnosprawnych (transport własny) w 2022 roku (liczba dowożonych, poniesione koszty).
  5. Sprawy bieżące.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-18 10:54:45.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2023-05-18 10:54:45
Autor: Małgorzata Machczyńska
ObowižEzuje od: 2023-05-16
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót