Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego,
Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy
– 05.06.2023 r.

W dniu 06.06.2023 r. (wtorek) o godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego gminy za 2022 rok.
  2. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania ujęcia wody oraz stanu wodociągów oraz inwestycji z tym związanych.
  3. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r. w tym alimenty i stypendia socjalne.
  4. Analiza stanu oświaty Gminy, w tym analiza wydatkowania środków finansowych gminnej oświaty na 2023 r.
  5. Wykorzystanie środków unijnych i analiza możliwości pozyskania środków z zewnątrz.
  6. Sprawy bieżące.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:22:47 | Data modyfikacji: 2023-06-05 07:54:40.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:22:47
Data modyfikacji: 2023-06-05 07:54:40
Autor: Małgorzata Machczyńska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót