Nabór pracowników
Nabór pracowników
Informacja z dn. 27.10.2017 r. o liczbie
kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko
kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień
Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej 

Informacja...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:07:30.
Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:07:30
Autor: Zbigniew Pałczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl