Informacja z dn. 27.10.2017 r. o liczbie
kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko
kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień
Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej

Informacja...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:07:30.
Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:07:30
Autor: Zbigniew Pałczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót