Rozstrzygniecie konkursu ofert na zadanie pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wielkie Oczy w 2012 r.
2011-12-27 07:49:34
  ...więcej

Dofinansowanie do zakupu podręczników oraz świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011-06-21 14:59:14
  ...więcej

Wybory ławników sądowych
2011-06-03 14:29:44
Ogłoszenie Wójt Gminy Wielkie Oczy informuje, że w bieżącym roku zostaną przeprowadzone wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015. Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje  ...więcej

Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy - Promocja
2011-05-30 12:33:30
Wielkie Oczy, dnia 17.05.2011 r. PROMOCJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach w bieżącym roku po raz czwarty realizuje projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Kapi  ...więcej

Ogłoszenie dot. poszukiwania wykonawców na wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w lesie mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy
2011-01-28 00:01:30
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5