Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 grudnia 2017 r.
2018-03-09 09:26:26
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/72/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
2018-01-04 12:19:47
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/71/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2018-01-04 12:18:15
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/70/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018-01-04 12:16:32
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/69/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018-01-04 12:14:12
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/68/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
2018-01-04 12:11:28
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/67/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018-01-04 12:09:45
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/66/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2018-01-04 12:08:05
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/65/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018-01-04 10:01:12
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9