KARTA USŁUGI:
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Kogo dotyczy:
Przedsiębiorcy.

Czas realizacji:
Nie dotyczy.

Cel usługi:
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie.

Opłaty:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Krzysztof Bołotiuch
tel.: 16 631 01 13 wew. 18
e-mail: kbolotiuch@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:23:49.

Zobacz:
 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) .  Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych .  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . 
Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:23:49
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch