Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dn.
27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego...

Komunikat...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-09-24 14:53:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 2
września 2014 r. w sprawie o granicach i numerach
okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-09-24 14:55:17.
Postanowienie Nr 7/14 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dn. 22 września 2014 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-09-24 14:58:05.
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie

Informacja...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-09-24 15:00:32.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach

Skład...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-09-24 15:08:51.
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach

Harmonogram...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-09-24 15:16:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 8
października 2014 r. o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2014-10-09 07:41:13.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dnia 10 października 2014 r. w sprawie
dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Gminy w Wielkich Oczach

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:38:04.
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 20 października 2014 r. o terminie
losowania kandydatów na członków Obwodowych
Komisji Wyborczych

Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-10-20 09:03:13.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 22 października 2014 r. o
nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgach wyborczych
Nr 1, 2, 4, 7 i 11

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-10-22 11:02:26.
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym
listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy Wielkie Oczy, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.

Uchwała Nr 2/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 22:28:56.
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 23 października 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 3/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 22:31:07.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Wielkie Oczy w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-10-30 07:45:44.
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w
wyborach na radnych do Rady Gminy Wielkie Oczy i
Wójta Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr 4/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 08:36:40.
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Wielkich Oczach z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do
głosowania w wyborach do Rady Gminy Wielkie Oczy
i Wójta Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr 5/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Aneta Juraszek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 10:54:48.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 2 - Okręg Nr 3

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 09:59:59.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 3 - Okręg Nr 5

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:04:17.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 3 - Okręg Nr 6

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:06:21.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 4 - Okręg Nr 8

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:08:05.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 4 - Okręg Nr 9

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:09:20 | Data modyfikacji: 2014-11-19 10:10:51.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 10

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:12:08.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 12

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:13:20.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 5 - Okręg Nr 13

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:14:26.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 6 - Okręg Nr 14

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:15:38.
Protokół wyników głosowania na kandydatów na
Radnego - Obwód Nr 7 - Okręg Nr 15

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:17:11.
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 1

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:25:37.
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 2

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:28:14.
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 3

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:28:48.
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 4

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:29:41.
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 5

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:30:40.
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 6

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:31:34.
Protokół wyników głosowania na kandydata na
Wójta - Obwód Nr 7

Protokół...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:32:30.
Postanowienie Nr 20/2014 Komisarza Wyborczego w
Przemyślu z dn. 25 listopada 2014 r. w sprawie
zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego w Przemyślu

Postanowienie Nr 20/2014...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:51:47.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z
dn. 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do
rad na obszarze województwa podkarpackiego

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-27 09:25:47.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z
dn. 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa podkarpackiego

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2014-11-27 09:28:01.
Data wprowadzenia: 2014-11-27 09:28:01
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch