Zarządzenie Nr 189/17 Wojewody Podkarpackiego z
dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielkie
Oczy

Zarządzenie Nr 189/17...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:10:47.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
28 listopada 2017 r.

Komunikat...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:45:36.
Dokumenty niezbędne do rejestracji komitetu
wyborczego, składane u Komisarza Wyborczego

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata(ów) na radnego(ych)...

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego...

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2017-12-01 09:48:56 | Data modyfikacji: 2017-12-01 09:49:59.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z
dn. 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach

Postanowienie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:42:46.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich
Oczach z dn. 04.01.2018 r. w sprawie siedziby
komisji oraz terminu rejestracji list kandydatów
na radnych

Informacja...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Łucja Węgierak | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:53:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 8
stycznia 2018 r. o obwodzie głosowania oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego lub
przez pełnomocnika

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:36:47.
Informacja Wójta Gminy Wielkie Oczy o wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy

Informacja...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Halina Kukiełka | Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:38:38.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:38:38
Autor: Halina Kukiełka
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch