Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 9
kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
 Obwieszczenie...

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Zbigniew Pałczyński | Data wprowadzenia: 2015-04-14 10:46:39.
Data wprowadzenia: 2015-04-14 10:46:39
Autor: Zbigniew Pałczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch