Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z
dn. 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/33/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Grażyna Senyk | Data wprowadzenia: 2019-02-11 18:40:19.

Zobacz:
 Sesja - 28 grudnia 2018 .  Sesja - 30 listopada 2018 .  Sesja - 23 listopada 2018 .  Sesja - 17 października 2018 .  Sesja - 31 sierpnia 2018 .  Sesja - 2 sierpnia 2018 .  Sesja - 28 czerwca 2018 .  Sesja - 24 maja 2018 .  Sesja - 6 marca 2018 .  Sesja - 24 stycznia 2018 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-11 18:40:19
Autor: Grażyna Senyk
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót