Protokół Nr I/2018 z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 listopada 2018 r.
2019-01-16 13:53:10
  ...więcej

Uchwała Nr I/11/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2018-12-02 19:03:01
  ...więcej

Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2018-12-02 19:00:30
  ...więcej

Uchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018-12-02 18:58:11
  ...więcej

Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Wielkie Oczy
2018-12-02 18:56:31
  ...więcej

Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety radnym
2018-12-02 18:54:15
  ...więcej

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy oraz ich składów osobowych
2018-12-02 18:51:54
  ...więcej

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2018-12-02 18:49:57
  ...więcej

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
2018-12-02 18:47:32
  ...więcej

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
2018-12-02 18:45:46
  ...więcej

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
2018-12-02 18:44:22
  ...więcej

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
2018-12-02 18:42:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12