Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 października 2018 r.
2018-12-11 11:34:54
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/46/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2018-12-02 18:38:30
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/45/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.10.2018 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielkie Oczy
2018-12-02 18:36:43
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/44/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wielkie Oczy
2018-12-02 18:22:48
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/43/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2018-12-02 18:20:29
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/42/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018-12-02 18:18:08
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6