Protokół Nr XXXII/2018 z sesji Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 6 marca 2018 r.
2018-10-23 09:54:21
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/14/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego
2018-04-04 12:42:23
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/13/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminami na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
2018-04-04 12:40:35
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/12/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2018 roku
2018-04-04 12:32:21
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/11/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-04-04 12:29:26
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/10/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018-04-04 12:28:00
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/9/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2018-04-04 12:26:02
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/8/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn.: „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu poprzez przebudowę sali gimnastycznej wraz z sanitariatami i zapleczem szatniowym” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
2018-04-04 12:18:35
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/7/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2018-04-04 11:38:45
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/6/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-04-04 11:30:20
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10