Ogłoszenie dot. "Dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielkie Oczy w okresie od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r. do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu Filia w Oleszycach i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek w Lubaczowie"
2012-12-10 14:38:05
  ...więcej

Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpacy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2012-11-16 15:22:37
  Wójt Gminy Wielkie Oczy zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowym  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy" - II termin
2012-11-12 21:02:18
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy"
2012-11-05 14:26:16
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy”
2012-10-16 14:51:00
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy”
2012-10-04 22:08:15
  ...więcej

Przetarg na sprzedaż drewna
2012-08-30 14:45:12
  ...więcej

Przetarg na sprzedaż drewna
2012-08-17 14:00:43
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego sosnowego
2012-07-18 09:19:30
  ...więcej

Projekt rozporządzenia "w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części"
2012-04-19 08:17:45
Zgodnie z pismem Nr P-II.0521.3.10.2012 z dn. 2012-04-16 Wojewody Podkarpackiego, Urząd Gminy Wielkie Oczy podaje do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia "w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części" wraz z uzasadnieniem  ...więcej

Okresowe sprawdzanie stanu technicznego przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych - zaproszenie do składnaia ofert na wykonanie usługi
2012-03-06 08:11:41
  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu
2012-02-23 05:48:36
  ...więcej

Godziny pracy aptek w 2012 r.
2012-01-09 12:48:32
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13