Informacja z dn. 16.10.2017 r. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielkie Oczy w roku szkolnym 2016/2017
2017-12-06 09:26:22
  ...więcej

Informacja dot. zwołania Narady Techniczno Gospodarczej dotyczącej sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz Gminy Wielkie Oczy.
2017-11-29 11:45:36
  ...więcej

Zarządzenie nr 103/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”
2017-11-01 23:10:28
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.02.2017 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2017 roku
2017-02-27 08:53:32
  ...więcej

Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej z dn. 23.02.2017 r. w sprawie realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2017 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2017-02-27 08:51:34
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2017 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2017-02-23 13:40:00
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2017 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2017-01-28 00:02:24
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2017 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2017-01-28 00:00:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8